Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A disztichon

 A disztichon

 


A disztichon két sorból álló költészeti egység:

 

Gyűlölök és szeretek. Mért? Nem tudom én se, de érzem:

-       u u  -    u   u     -      -       -       u    u    -   u    u  -    -                                                                                         

így van ez, és a szivem élve keresztre feszít.

-      u    u   -   u  u  u    -  u   u   -    u   -  -

                                                                                                                             
Ennyi az egész vers, írta Catullus, fordította Szabó Lőrinc. Az egyik legkötöttebb versforma: annyira meg van kötve, hogy a szerzők állandó ingert éreznek, hogy minél többet pakoljanak bele. Bár két sora összesen legföljebb 31 szótag lehet, gyakran több önálló mondat van benne; kérdés és válasz, állítás és tagadás feszülhet a csöpp univerzumban. Talán éppen roppant kötöttsége teszi vonzóvá a költõk szemében, ahogy a festõt is vonzza a pici képfelület, a miniatűr, a medalion, melybe egész tájat vagy cizellált portrét lehet festeni.

 

Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted,

Szánts és vess; s hagyjad másnak az áldozatot


- ezt mondja Kazinczy. Hibátlanul van megcsinálva a disztichon, de hogy különösebben mélyenszántó volna, azt sose tudtam belátni. De tanultuk az iskolában, s nagyokat bólogattunk: na, ez jól megmondta! 
A disztichon neve a görögb
ől származik, ahol egyszerűen annyit jelent: kétsoros (di:,kettõ' + stikhos: ,verssor'). Hagyományosan mégis csak olyan kétsorosra mondják, aminek az első sora hexameter, a második pentameter. Össze lehet fűzni több disztichont is egy verssé (ilyen Kölcseytől a Huszt), de a legszebb az, amikor a disztichon egyben epigramma, vagyis önmagában álló, igen rövid, magvas vers. Ilyen aPárbeszéd Nemes Nagy Ágnestõl:

Engedj, zászlórúd! Mért markolsz vissza a széltõl?

Rongy lennél egyedûl. Így lobogó, lobogó.


A hexameter - mint a neve is mutatja - hat lábból áll (görög - hexa: ,hat' + metron:,mérték'; tehát hatmértékű sor). A lábak két- vagy három-szótagosak, és lehetnek TÁ-TÁ (ér-zem), illetve TÁ-ti-ti alakúak (gyű-lö-lö). A TÁ-TÁ neve spondeusz, a TÁ-ti-ti a daktilus. Ezt a kettõt szabad váltogatni, de az meg van kötve, hogy az ötödik láb csak TÁ-ti-ti (daktilus), a hatodik csak TÁ-TÁ (spondeusz) lehet, vagyis a hexameter sorvége TÁ-ti-ti TÁ-TÁ: "én se, de érzem". (Van persze kivétel, és a kivétel alól is kivétel, azt mind be lehet magolni, gyönyörű dolog az irodalom!) 
Ahhoz, hogy egy ilyesfajta id
őmértékes vers szabályosságát megállapítsuk, el kell skandálni. A skandálás voltaképpen ritmikus szavalás, afféle kántálás, ilyenkor a szavakat-szótagokat - értelmüktől függetlenül - szigorúan a versmérték szerint, mechanikus szabályossággal mondjuk ki, olyasféleképp, mint amikor metronómra zongorázunk. Ronda, de e nélkül nincs kötött formájú művészet. 
Nézzük el
őbb a hexametert. Az elsõ láb "gyű-lö-lö". A végére a k-t nem mondjuk oda, mert azt elviszi a következõ szó kezdő magánhangzója. A második láb tehát: "kés-sze-re". A harmadik láb: "tek mért". Ennek a lábnak a közepén véget ér egy mondat, és új mondat (a "Mért?") kezdődik, azaz ezt a lábat mondathatár metszi ketté. A jó hexameter megkívánja, hogy a harmadik láb elsõ szótagja után szó- vagy mondathatár, kvázi lélegzetnyi szünet legyen. Ennek a határnak a neve cezúra, magyarosansormetszet. A cezúra nem része a skandálásnak, értelmes elem, a skandálás viszont értelmetlen ritmizálás, ezért egybe mondjuk: "tek mért". A vers finomságához éppen az kell, hogy a cezúra másutt legyen, mint a lábhatár, a kettő ne essen egybe. A negyedik láb: "nem tu-do", az ötödik: "mén se de", a hatodik: "ér-zem". Skandáljuk egybe a hexametert, és jelöljük a cezúrát § jellel:

/ gyű-lö-lö- / kés sze-re- / tek § mért / nem tu-do- / mén se de / ér-zem /


Hallatlanul tömény az egész, mint az ételek között a ringli vagy a pálpusztai. Hiszen három mondat van belegyömöszölve egyetlen sorba, s
őt talán négy is, mert a "de érzem" gondolatilag külön mondat; és négy ige van (gyűlölök, szeretek, tudom, érzem), ami nagyon meglendíti a szöveget. A disztichon gyakran egész dráma: párbeszédet, megszólítást, felszólítást tartalmaz. Engedj, zászlórúd! vagy Hősvértől pirosúlt gyásztér!vagy Szánts és vess! 
Vegyük a legismertebb magyar disztichont, Kölcsey epigrammáját, és skandáljuk az els
ő sort, a hexametert:

/ négy szócs-/ kát ü-ze- / nek § vésd / jól ke-be- / led-be [s] fi- / ad-nak /


Kölcseyék konvenciója az volt, hogy az "s" szócskát nem skandáljuk, mintha ott se volna, ezért tettük szögletes zárójelbe. Érdekes különbség a Kölcsey-vers és a Szabó L
őrinc-szöveg között, hogy Kölcseynél a lábkezdet gyakrabban nem esik egybe a szókezdettel, azaz a lábkezdő hangsúly olyan helyen van, ahol a normális beszédben nem volna hangsúly. E sorban Kölcsey lábai négy ízben nem kezdődnek a vers semelyik szavával: "kátüze", "nekvésd", "ledbesfi", "adnak"; Szabónál csak két ilyen van: "(k)és szere", "tekmért". Ez szándékos. A régiek úgy tartották: az a szép, ha a versmérték, a skandált ritmus ellene feszül az értelemnek, így a forma távolabb marad a tartalomtól, mindkettõ önálló életet él. A modernek, így Szabó Lõrinc is, már azt vallották: a versmérték inkább simuljon hozzá az értelemhez, a forma mintegy párhuzamosan fusson a tartalommal, minél kevésbé éljen önálló életet. Még feltűnőbb ez a közelmúlt költőjénél, Nemes Nagy Ágnesnél: az ő hexametere alig különbözik a természetes beszéd hangsúlyozásától:

/ en-gedj / zász-ló- / rúd § mért / mar-kolsz / visz-sza a / szél-től /


A disztichon második sora a pentameter. Ez a név azt jelenti: ,ötmérték
ű', azaz öt lábból álló sort várnánk, de a név félrevezető. Valójában két félsor ez, egyenként két és fél lábnyi, ugyanis a 3. és a 6. láb csak "TÁ", azaz csonka, egy szótagos fél láb. A régi tanárok úgy okoskodtak: 2,5 + 2,5 = 5, pedig ez itt csalás, de rajtaragadt a pentameter név. A képlete TÁ-ti-ti TÁ-ti-ti TÁ // TÁ-ti-ti TÁ-ti-ti TÁ. (Az első két láb lehet spondeusz is.) Ritmusa a fülünkbe cseng, hiszen mindnyájunk ismerőse Tóth Gyula bádogos és vízvezeték-szerelő. A pentameter közepén a cezúra igen erős, ott mindig van lábhatár, ezért ezt kettős vonallal jelöljük. Skandáljuk Szabó Lõrinc Catullusát:

/ így van e- / zés a szi- / vem // él-ve ke- / reszt-re fe- / szít /


Ahhoz, hogy Kölcsey pentametere m
űködjön, tudnunk kell, hogy ők az "a" és "e" névelők után mindig kettősen ejtették a következő mássalhangzót, tehát pl. a kutyaejtsd [akkutya], e sorok ejtsd [essorok]. Tehát Kölcsey pentametere:

/ hagyd ö-rö- / kûl ha ki / húnysz // a[h] ha-za / min-den e- / lőtt /


A második sor, a pentameter mindig s
űrűbb mondanivalójú, begyorsul, poénra fut ki, így itt jobban eltér egymástól a természetes beszédhangsúly és a skandálás, Kölcseynél ugyanúgy, mint Szabónál vagy Nemes Nagynál. Nemes Nagy kis drámájában, mely a zászlórúd és a selyem párbeszéde, a második sor skandálása:

/ rongy len- / nél e-gye- / dül // így lo-bo / gó lo-bo / gó /


Merész és játékos a kétszeres lobogó: Az els
ő egyszerû főnév (= zászló), a második viszont igenév (= amely lobog), s mindkettő "szét van skandálva", ráadásul az utolsó előtti lábban a szónak mindegy a fordítottját kapjuk: gólobo. Itt a forma, a stilizáltság, a játék már egyenrangú a tartalommal. Ha jó a vers, ha gazdag vagy szellemes a gondolat, majd legyőzi a formát, majd átjön így is a rivaldán.

Leány! Ki a MaNcs lapján csemegézed a verstant,

csippents mancsomból disztichonos csemegét!

Nádasdy Ádám

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Cialis Italia Farmacia Stevspeaft

(StevSohync, 2019.09.21 04:51)

Clomid Buy India <a href=http://viaabuy.com>online pharmacy</a> Clomid 50mg Posologie A Levitra Bayer Online Where Can I Buy Cyproheptadine

Acme blood weight (hypertension)

(Afleefency, 2018.10.12 01:26)

Poids est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre determination bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/tadalafil-100mg-pas-cher-leclerc/

Consonant Ways to Lower Blood Distress

(Afleefency, 2018.09.27 16:22)

Compression est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre coeur bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-eureka/